header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

Activități

2.5 ACTIVITĂŢI ŞI GRAFICUL DE IMPLEMENTARE
 

Nr.

Activitate

Descrierea activităţii

 

1.

Iniţierea proiectului

Se vor realiza activităţile de demarare a proiectului, incluzând definirea şi aprobarea metodologiei de organizare a proiectului, stabilirea planului de comunicare care va viza atât comunicarea internă, cât şi comunicarea externă.

 

1.1

Stabilire componenţa echipă proiect din partea CERT-RO

Vor fi selectati expertii din cadrul CERT-RO care, in baza pregatirii si experientei, se vor implica activ atat in etapa de elaborare a documentatiei de achizitie si de monitorizare a activitatii subcontractorilor.

 

1.2.

Definitivare şi aprobare metodologie organizare proiect

Va fi definitivata metodologia de organizare a proiectului, stabilirea planului de comunicare care va viza atât comunicarea internă, între membrii echipei de proiect şi celelalte compartimente şi direcţii ale CERT-RO, cât şi comunicarea externă cu viitorii utilizatori ai platformei colaborative, cu finanţatorul şi mass-media.

 

1.3

Achizitia echipamentelor pentru echipa de monitorizare

Pregatire documentatie, derulare procedura de  achizitie si receptia echipamentelor pentru echipa de monitorizare din partea CERT-RO (videoproiector, laptop-uri, imprimanta, multifunctionala, etc.)

 

1.4

Achizitia materialelor consumabile

Pregatire documentatie si procedura de  achizitie si receptia materialelor consumabile. Cheltuieli generale de administratie

 

2.

Derularea procedurilor de achiziţii pentru  serviciile de project management

Echipa de proiect desemnata din partea CERT-RO va elabora documentatia necesara in vederea lansarii procedurii de recrutare a  expertilor / consultanti  pentru management de proiect extern  si va contracta servicii de specialitate.

 

2.1.

Realizare şi publicare caiet de sarcini

Va fi lansata procedura de recrutare a expertilor / consultanti externi care vor asigura managementul de proiect extern. Raporturi juridice se vor incheia pe baza contractului civil de prestari servicii

 

2.2.

Primire şi evaluare oferte, declarare consultant câştigător

Se vor primi si evalua CV-urile pentru expertii / consultanti management de proiect extern. Vor fi selectati experti cu expertiza in domeniul functiei specific

 

2.3.

Negociere şi încheiere contracte de furnizare

Dupa selectarea expertilor / consultanti pentru management de proiect extern vor fi negociate si semnate contractele civile de prestari servicii. Studiu piață spațiu.

 

3.

Managementul de proiect

CERT-RO  va contracta serviciile unor  experti / consultanti pentru  management  de proiect extern. Rolul expertilor / consultanti pentru management de proiect extern va fi de a organiza in mod eficient implementarea proiectului, de a asigura serviciile de consultanta pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatii publice prevazute in proiect si de asistenta in vederea derularii procedurilor de licitatie, precum si de a elabora documentele de raportare si documentele specifice de implementare solicitate de catre Autoritatea de Management in perioada implementarii proiectului.

 

 

3.1.

Planificarea implementării proiectului de către managerul de proiect

Activităţi de iniţiere a proiectului gestionate de managerul de proiect

 

3.2.

Stabilire plan de comunicare de către managerul de proiect

Stabilirea procedurii de comunicare în proiect cu Beneficiarul - CERT-RO, cât şi cu viitorii utilizatori, participantii la sesiunile de instruire, cu finanţatorul şi mass-media.

 

3.3.

Realizare şi publicare caiete de sarcini

Elaborarea caietelor de sarcini pentru licitatiile publice prevazute in cadrul proiectului:

(1) Servicii de consultanta privind:

- Dezvoltare si implementare solutie informatica;

- Servicii de organizare evenimente instruire experti „Cyber Crime”

- Definirea indicatorilor de criminalitate informatica si analiza situatiei actuale

- Definirea unui set de politici publice utile, acte normative si proceduri in vederea combaterii criminalitatii informatice

(2) Informare si publicitate;

(3) Auditul extern al proiectului;

(4) Servicii de concepție, productie si difuzare de emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalitatii informatice

 

3.4.

Primire şi evaluare oferte, declarare furnizori câştigători

Evaluarea ofertelor depuse, va acorda un punctaj in urma caruia vor fi selectati furnizorii de servicii pentru contractele prevazute in proiect.

 

3.5.

Negociere şi încheiere contracte de furnizare

Dupa selectarea furnizorilor, CERT-RO va semna contractele cu acestia

 

3.6.

Gestiunea resurselor, monitorizarea şi controlul proiectului de către managerul de proiect

Resurse gestionate; Plan de monitorizare şi sistem de control stabilite.

 

3.7.

Evaluare şi raportare proiect de către managerul de proiect

Rapoarte de progres transmise; inclusiv documentatie pentru cererile de rambursare

 

3.8 

Elaborare rapoarte de închidere proiect

Raport inchidere proiect elaborat si transmis; arhivarea documentelor

 

4.

Promovare şi publicitate

Promovare in vederea asigurarii unei cât mai bune cunoaşteri a proiectului şi receptarea favorabilă a acestuia de către factorii interesati in combaterea criminalitatii informatice

 

4.1

Publicare comunicate de presa in mass-media

Un comunicat de presa va fi emis la lansarea proiectului, dupa semnarea contractului de finantare;

 

4.2

Creare slogan si sigla proiect

Pentru o mai buna identitate vizuala a proiectului se va concepe sigla si sloganul proiectului. Acestea vor fi utilizate in cadrul activitatilor de comunicare, inclusiv a celor de constientizare

 

4.3.

Organizare seminar lansare proiect şi difuzare comunicat presă

Evenimentul de lansare a proiectului va avea loc dupa contractarea Consultantului Informare si Publicitate. Va fi difuzat Comunicat de presă

 

4.4

Realizarea si distribuire de materiale promotionale si de identitate vizuala, inclusiv publicarea a 6 articole de presa

Promovarea proiectului se va realiza si prin editarea si afisarea de materiale publicitare (pliante, brosuri, bannere, panouri, etichete, agende, afise, mape, genti conferinta)

Se va asigura vizibilitatea proiectului pe site-ul CERT-RO, MCSI si a altor institutii implicate/interesate

De asemenea, la finalizarea anumitor etape ale proiectului vor fi publicate articole de presa pentru a informa asupra rezultatelor studiilor si analizelor

 

4.5.

Organizare seminar de prezentare rezultate finale şi difuzare comunicat de presă

Va fi organizata o conferinta de prezentare rezultate proiect desfăşurat; Va fi difuzat un comunicat de presă prin care se va anunta incheierea proiectului

 

5.

Consultanta pentru definirea indicatorilor de criminaliate informatica si analiza situatiei actuale

 

In cadrul acestei activitati se va elabora un studiu pentru stabilirea principalilor indicatori de performanta utilizati in evaluarea gradului de criminalitate informatica la nivel national si a stadiului lor la momentul inceperii proiectului in comparatie cu nivelul de referinta al Unuiunii Europene. Studiul se va finaliza cu un raport care sa contina informatiile colectate si un set de masuri si propuneri concrete pentru optimizarea situatiei existente

 

5.1

Definirea principalilor indicatori de performanta utilizati in evaluarea gradului de criminalitate informatica

Se stabileste setul de indicatori in baza carora se vor face analizele de performanta in domeniul criminalitatii informatice, tinind cont de indicatorii utilizati la nivel mondial.

 

5.2

Analizarea gradului de realizare a indicatorilor stabiliti la momentul inceperii derularii proiectului

Se va analiza gradul de satisfactie a indicatorilor stabiliti a fi luati in calcul in cadrul analizei comparativ cu alte tari pentru a avea o imagine foarte clara a pozitiei Romaniei in clasamentele de criminalitate informatica (locatii de gazduire malware, tari „gazda” pentru atacuri de phishing, si alte domenii unde tara noastra ocupa o pozitie considerabila in criminalitate informatica)

 

5.3

Elaborare raport privind masurile si propunerile de optimizare a situatiei

In urma analizei cu privire la pozitia tarii noastre privind criminalitatea informatica, consultantul va elabora o analiza detaliata a situatiei actuale si mai ales a masurilor ce se impun in remedierea situatiei existente intr-un raport de optimizare.

 

6

Dezvoltarea si implementarea soluției informatice si echipamentelor aferente

Dezvoltarea sistemului informatic compus din aplicatii necesare simularii diverselor tipuri de atacuri informatice si formularii tipurilor de masuri de prevenire si de raspuns

 

6.1.

Analiză tehnică soluţie pe baza specificaţiilor rezultate în urma fazei de analiză detaliată

Analiza cerintelor si functionalitatilor pe care trebuie sa le indeplineasca sistemul informatic implementat si transpunerea cerintelor functionale depistate in etapa de consultanta, in cerinte software

 

6.2.

Livrare echipamente hardware

Echipamente livrate pentru servere şi staţii de lucru

 

6.3.

Instalare echipamente hardware

Echipamente instalate pentru servere şi staţii

 

6.4.

Achizitie si implementare solutie informatica si portal web

Achizitie si implementare solutie informatica si portal web; crearea de scenarii de lucru pentru echipa „Cyber Crime”

 

6.5.

Integrarea modulelor a portalului web si testarea soluţiei software dezvoltate

Integrarea modulelor si portalului web si testarea soluţiei software dezvoltate

 

6.6

Instruire utilizatori şi administratori de sistem

Vor fi instruiti 50 utilizatori din cadrul CERT-RO si din cadrul echipelor formate in vederea dobandirii de cunostinte practice privind functionarea privind functionarea sistemelor implementate, precum si  3 administratori de sistem

 

7.

Definirea unui set de politici publice, acte normative si proceduri in vederea combaterii criminalitatii informatice

Va fi definit un set de politici publice utile, si acte normative si proceduri coerente si moderne, usor aplicabile de catre toti participantii la traficul on-line sub forma unor actiuni concrete atat in plan legislativ cat si tehnic

 

7.1

Activitati de analiza, documentare, suport, in vederea formularii propunerilor de strategii, proceduri si acte normative 

Activitatea va fi organizata de un consultant subcontractat si va fi supervizata de CERT-RO

16 experti tehnici din cadrul proiectului care vor fi responsabili cu activitatile de analiza, documentare, dar si cu furnizarea de cunostinte tehnice membrilor celorlalte echipe implicate in implementarea proiectului;

4 experti in legislatie si politici publice vor forma echipa legislativa din cadrul proiectului care va trebui sa furnizeze informatii cu privire la aspectele legislative nationale si internationale in vigoare;

experti in legislatie si politici publice de profil din cadrul CERT-RO, MCSI, CNMSI si ICI vor fi invitati sa se alature dezbaterilor si vor participa la activitatile de formulare a politicilor publice, strategiilor si actelor normative necesare

 

7.2

Elaborarea documentelor de politici publice rezultate in urma studiilor,analizelor si dezbaterilor

Vor fi elaborate strategii,  acte normative si proceduri coerente si moderne, usor aplicabile de catre toti participantii la traficul on-line sub forma unor actiuni concrete atat in plan legislativ cat si tehnic

 

8.

Alcatuirea echipei tehnice „Cyber Crime” a Romaniei

Experti din institutiile centrale direct interesate de combaterea criminalitatii informatice vor fi invitati sa participe activ in cadrul proiectului alcatuind echipa „Cyber Crime” sub forma unui comitet interministerial

 

8.1

Stabilirea obiectivelor echipei, a modului de organizare si functionare si a procedurilor de lucru

Vor fi stabilite obiectivele echipei tehnice “Cyber Crime” a Romaniei, modul de organziare si functionare a acesteia, vor fi definite criteriile pentru selectia membrilor acesteia. Va fi stabilit un Secretariat Tehnic al echipei „Cyber Crime” format din 3 reprezentanţi ai  Echipei de experți contractați, în scopul susţinerii colaborării dintre institutiile şi autorităţile publice ale statului roman cu atributii în domeniul securității cibernetice și combaterii criminalității informatice.

 

8.2

Desemnarea personalului de specialitate din institutiile vizate

Va fi elaborat un profil al persoanelor care vor fi invitate sa faca parte din echipa de „Cyber Crime”. CERT-RO va solicita institutiilor direct interesate desemnarea de experți in vederea participarii in cadrul proiectului in echipa „Cyber Crime”

 

8.3

Identificarea necesitatilor de instruire

Dupa desemnarea persoanelor care vor forma echipa „Cyber Crime”, se va stabili necesarul de instruire al acestora în vederea participării la cursuri.

 

8.4

Instruirea si certificarea membrilor echipei „Cyber Crime” si secretariatului permanent

Se vor stabili cursurile la care vor participa membrii echipei „Cyber Crime”, susținute în vederea dobândirii/actualizării de cunoștințe în domeniul contracarării criminalității informatice.

 

9.

Campanie de constientizare cu privire la riscurile criminalitatii informatice si metodele de combatere a acesteia

Constientizarea si responsabilizarea actorilor direct implicati (furnizori de servicii IT&C, producatori si comercianti de solutii de securitate, echipamente IT&C si software, autoritati cu responsabilitati in domeniu) si crearea unei educatii privind securitatea in mediul virtual la nivelul intregii societati.

 

9.1

Organizare întruniri de lucru mixte: echipa de experti tehnici, echipa de experti in legislatie si politici publice și Grupul de Experți externi contractați

Evenimentele de acest gen se vor derula ori de câte ori este nevoie, sub forma unor grupuri de discuții tematice, sub coordonarea Secretariatului Tehnic odată cu începerea efectivă a activității. La aceste evenimente vor participa membrii echipelor de experți desemnate în cadrul proiectului în vederea coroborării rezultatelor activității de cercetare și intervenție cu elaborarea propunerilor legislative și de politici publice, pentru un schimb bi-direcțional eficient de informații, atât pentru o mai bună reflectare a realității în domeniu în actele normative ce vor constitui cadrul de referință cât și pentru transpunerea în activități tehnice efective a cerințelor și directivelor comunitare în domeniu. Rapoartele de lucru întocmite de către cele două echipe de experți tehnici și experți în legislatie și politici publice vor fi discutate în cadrul acestor întâlniri cu Grupul de Experți externi și ulterior acestea pot fi transmise, în măsura în care se decide la nivelul Grupului de Experți că este necesar, către toate institutiile implicate în proiect. 

Grupul de experți externi va elabora un set lărgit de indicatori pentru evaluarea criminalității informatice din România. Dintre acești indicatori, cei considerați cei mai relevanți vor fi luați în calcul pentru a fi incluși în setul de indicatori prevăzut a fi întocmit în cadrul Activității 5.

În cadrul “Campaniei de conștientizare cu privire la riscurile criminalității informatice și metodele de combatere a acesteia” se contracteaza servicii de concepție, producție și difuzare a 11 emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalității informatice, editare și multiplicare DVD-uri. Un membru din cadrul Secretariatului Tehnic sau al Grupului de experți poate însoţi la nevoie echipele de filmare, pe parcursul desfașurării filmărilor, pentru a se asigura de buna desfasurare a acestora si poate  furniza eventualele informațiilor științifice necesare realizării filmării.

 

 

9.2

Întâlniri de lucru mixte: echipa de experți tehnici, Grupul de Experți externi contractați și/sau echipa „Cyber Crime”

Cele trei echipe se vor intalni, sub coordonarea Secretariatului Tehnic, conform graficului convenit în funcție de necesități, in vederea lamuririi detaliilor tehnice care vor trebui puse in practica in demersul de combatere a criminalitatii informatice și pentru a afla opiniile experților din cadrul instituțiilor beneficiare.

Se vor organiza seminarii tehnologice la care vor participa membrii echipei CyberCrime.

În cadrul “Campaniei de conștientizare cu privire la riscurile criminalității informatice și metodele de combatere a acesteia” se contracteaza servicii de concepție, producție și difuzare a 11 emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalității informatice, editare și multiplicare DVD-uri. Un membru din cadrul Secretariatului Tehnic sau al Grupului de experți poate însoţi la nevoie echipele de filmare, pe parcursul desfașurării filmărilor, pentru a se asigura de buna desfasurare a acestora si poate  furniza eventualele informațiilor științifice necesare realizării filmării.

 

 

9.3

Organizarea de evenimente de specialitate

Evenimentele de specialitate se vor derula sub forma unor ateliere de lucru tematice si vor fi coordonate de Secretariatul Tehnic. Aceste intruniri se vor organiza dupa finalizarea etapelor pregatitoare si vor fi alocate astfel: 2 evenimente pentru reprezentantii mediului privat, 2 evenimente pentru reprezentantii administratiei locale si 1 eveniment pentru reprezentantii mediului educational. La fiecare eveniment vor participa membrii ai grupului de experti tehnici si legislativi, membrii echipei tehnice „Cyber Crime” a Romaniei cat si experti externi.

În cadrul “Campaniei de conștientizare cu privire la riscurile criminalității informatice și metodele de combatere a acesteia” se contracteaza servicii de concepție, producție și difuzare a 11 emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalității informatice, editare și multiplicare DVD-uri. Un membru din cadrul Secretariatului Tehnic sau al Grupului de experți poate însoţi la nevoie echipele de filmare, pe parcursul desfașurării filmărilor, pentru a se asigura de buna desfasurare a acestora si poate  furniza eventualele informațiilor științifice necesare realizării filmării.

 

 

9.4

Organizarea de intruniri la nivel decizional

Evenimentele de acest gen se vor derula sub forma unor grupuri de discutii tematice, odata cu inceperea efectiva a activitatii, sub coordonarea Secretariatului Tehnic.

La aceste evenimente vor participa membrii coordonatori ai echipelor de experti desemnate in cadrul proiectului, reprezentanti cu putere de decizie din cadrul institutiilor din proiect si experti externi in vederea analizarii rezultatelor activitatii tehnice si legislative, a corelatiilor dintre aceste doua directii si pentru prezentarea unor situatii si studii de caz concrete din alte state membre sau la nivel national din care sa reiasa importanta colaborarii inter-institutionale in solutionarea problemelor de criminalitate informatica si impactul negativ major pe care o alta abordare individualista l-ar avea asupra securitatii statului si pozitionarii Romaniei in randul statelor membre. Rapoartele de lucru vor fi transmise catre toate institutiile din proiect.

În cadrul “Campaniei de conștientizare cu privire la riscurile criminalității informatice și metodele de combatere a acesteia” se contracteaza servicii de concepție, producție și difuzare a 11 emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalității informatice, editare și multiplicare DVD-uri. Un membru din cadrul Secretariatului Tehnic sau al Grupului de experți poate însoţi la nevoie echipele de filmare, pe parcursul desfașurării filmărilor, pentru a se asigura de buna desfasurare a acestora si poate  furniza eventualele informațiilor științifice necesare realizării filmării.

 

 

10.

Auditare externă

Proiect auditat

 

10.1

Realizare activităţi de audit intermediar

Realizarea activităţilor de audit intermediar

 

10.2

Elaborare şi prezentare raport de audit intermediar

Elaborarea raportului de audit intermediar

 

10.3

Realizare activităţi de audit final

Realizarea activităţilor de audit final

 

10.4

Elaborare şi prezentare raport de audit final

Elaborarea raportului de audit final