header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

Despre proiect

Începând cu data de 27.03.2012, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, cu sediul în București, bulevardul Mareșal Averescu nr. 8-10, sector 1, telefon 031 6202187, fax 031 6202190, este beneficiarul unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, pentru implementarea proiectului 'Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime', cod SMIS 37595.

Sursa de finanțare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacității Administrative 2007 – 2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie – 1.1. Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

Valoarea proiectului: 7.675.000 lei, valoare actualizată, din care 6.523.750 lei asistență financiară nerambursabilă și 1.151.250 lei cofinanțare beneficiar.

Perioada de implementare: 27.03.2012-26.09.2014

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui cadru de lucru adecvat în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizare a unei mai bune reglementări și planificări strategice prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii interesați în combaterea criminalității informatice.