header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

Comunicat de presă privind stadiul implementării proiectului "Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime", cod SMIS: 37595

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO implementează proiectul "Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime" cod SMIS 37595, finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie - 1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ.

    
Obiectivul general al proiectului implementat de CERT-RO constă în crearea unui cadru de lucru adecvat, în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizare a unei mai bune reglementări și planificări strategice, prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional, cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.
    
Proiectul are o valoare totală de 11.103.000 lei, din care 9.437.500 reprezintă asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.665.450 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Perioada de implementare este de 2 ani, începând cu data de 27.03.2012.
    
O componentă majoră în cadrul acestui proiect o constituie creșterea nivelului de pregătire și calificare a personalului din cadrul instituțiilor abilitate să colaboreze în prevenirea și combaterea criminalității informatice în România, prin constituirea unei echipe, denumită generic, Echipa "Cyber Crime".
    
40 de reprezentanți din cadrul instituțiilor abilitate să colaboreze în combaterea criminalității informatice în România au fost selecționați pentru a face parte din echipa "Cyber Crime". Programul de pregătire la care aceștia vor participa, susținut în vederea dobândirii/actualizării de cunoștințe în domeniul contracarării criminalității informatice, va demara în toamna acestui an, în cadrul proiectului menționat. Ca o primă etapă în derularea acestei activități, au fost furnizate detalii cu privire la programul de instruire și la obiectivele proiectului către instituțiile centrale direct interesate de combaterea criminalității informatice și către personalul de specialitate desemnat să le reprezinte.
    
Au fost finalizate procedurile de atribuire prin cerere de oferte și au fost semnate contracte pentru următoarele servicii:
    - Informare și publicitate pentru proiectul "Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime", cod SMIS 37595. Contractul, în valoare de 66.575,6 lei, a fost atribuit către S.C. NEVA EXPERT S.R.L. și semnat în data de 11.03.2013. Durata contractului este de la data semnării și până la data de 26.03.2014.
    - Auditare pentru proiectul 'Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime',cod SMIS 37595. Contractul în valoare de 56.420 lei, a fost atribuit către S.C. DAM FISCALITY S.R.L. și semnat în data de 10.05.2013. Durata contractului este de 11 luni de la data semnării.
    
Procedura de licitație restrânsă privind atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Servicii informatice, de formare, de asistență pentru Guvern, Pachete software și sisteme informatice, Servere pentru proiectul 'Sistemul Național de Combatere a Criminalității Informatice Cyber Crime', cod SMIS 37595' se află în etapa I de evaluare a candidaturilor depuse de următorii:

    1. Asocierea S.C. SIVECO ROMANIA S.A. - S.C. NOVENSYS DINAMYCS S.R.L.
    2. Asocierea S.C. TECHNOLOGY NETWORK SERVICES S.R.L. - S.C. TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L.
    3. Asocierea S.C. CERTSIGN S.A. - S.C. UTI GRUP S.A.
    4. Asociere S.C. ERNST & YOUNG S.R.L. - S.C. MIRA TELECOM S.R.L.
    5. Asocierea S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L. - S.C. AEGO BUSINESS CONSULTING S.R.L.
    
    Persoană de contact:
    Robert Zamfir, e-mail: robert.zamfir@cert-ro.eu
    telefon 031 6202187, fax 031 6202190