header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

CERT-RO anunță desfăşurarea programului de pregătire a echipei "Cyber Crime"

 

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO a atribuit contractul de Servicii de concepție, producție și difuzare de emisiuni tematice (documentare) în domeniul criminalitatii informatice în cadrul proiectului „Sistemul Național de Combatere a Criminalității Informatice Cyber Crime”, cod SMIS 37595.

Unul din obiectivele proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de pregătire și calificare a personalului specializat prin organizarea unui număr de patru cursuri de specialitate pentru 40 de reprezentanți desemnați din cadrul instituțiilor abilitate să colaboreze în combaterea criminalității informatice în România.

În perioada ianuarie-mai 2014 se va desfășura programul de pregătire la care vor participa membrii echipei „Cyber Crime”, susținut în vederea dobândirii/actualizării de cunoștințe în domeniul contracarării criminalității informatice. Programul de pregătire cuprinde patru module după cum urmează:

Modulul I   - Aspecte de ordin juridic și politici publice cu referire la securitatea ciberneticã

Modulul  II - Certified Ethical Hacking Certified Ethical Hacking

Modulul III - Computer Hacking Forensic Investigator si Analiza malware

Modulul IV - Exercițiu de tip cibernetic

Proiectul „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime” cod SMIS 37595, implementat de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie – 1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Proiectul are o valoare actualizată de 7.675.000 lei, din care 6.523.750 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.151.250 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Perioada de implementare este de 30 de luni, începând cu data de 27.03.2012.

 

 

Persoană de contact:

Robert Zamfir, e-mail: robert.zamfir@cert-ro.eu

telefon 031 6202187, fax 031 6202190