header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

Sesiuni de instruire

Unul din obiectivele proiectului "Sistemul Național de Combatere a Criminalității Informatice Cyber Crime", cod SMIS 37595, îl reprezintă creșterea nivelului de pregătire și calificare a personalului specializat prin organizarea unui număr de patru cursuri de specialitate pentru 40 de reprezentanți desemnați din cadrul instituțiilor abilitate să colaboreze în combaterea criminalității informatice în România.

În perioada ianuarie-mai 2014 se desfășoara programul de pregătire la care participa membrii echipei „Cyber Crime”, susținut în vederea dobândirii/actualizării de cunoștințe în domeniul contracarării criminalității informatice, in cadrul subactivitatii 8.4. Programul de pregătire cuprinde patru module după cum urmează:

-Modulul I Aspecte de ordin juridic și politici publice cu referire la securitatea ciberneticã (40 de cursanți)

27.01.2014 - 31.01.2014

5 zile, 2 serii de cate 20 de persoane - simultan

-Modulul II Certified Ethical Hacking (20 de cursanți)

03.02.2014 - 07.02.2014 (prima serie)

10.02.2014 - 14.02.2014 (a doua serie)

5 zile, 2 serii de cate 10 de persoane

-Modulul III

a)Computer Hacking Forensic Investigator (20 de cursanți)

03.03.2014 - 07.03.2014 (prima serie)

10.03.2014 – 14.03.2014 (a doua serie)

5 zile, 2 serii de cate 10 de persoane

b)Analiză malware (10 cursanți)

07.04.2014 - 11.04.2014

5 zile , 1 serie formată din 10 de cursanti

-Modulul IV Exercițiu de tip cibernetic  (40 de cursanți)

07-09.05.2014

3 zile, 1 serie formată din 40 de cursanţi