header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

CERT-RO anunță desfășurarea întrunirilor la nivel decizional și evenimentelor de specialitate în cadrul proiectului „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime” cod SMIS 37595

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO își propune ca prin implementarea proiectului ”Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 să realizeze un cadru de lucru adecvat, în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizare a unei mai bune reglementări și planificări strategice, prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional, cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.

În cadrul proiectului experți tehnici și experți în legislatie și politici publice au derulat activități de analiză, documentare, suport, care s-au concretizat într-un set de de propuneri de politici publice, de propuneri de acte normative și propuneri de proceduri în vederea combaterii criminalității informatice.

În acest context, CERT-RO organizează în perioada mai-iulie cinci întruniri la nivel decizional și cinci evenimente de specialitate cu prilejul cărora îsi propune să aduca la aceeași masă membrii coordonatori ai echipelor de experti desemnate în cadrul proiectului, reprezentanți cu putere de decizie din cadrul institutiilor din proiect, experți din sfera IT și Securitate Cibernetică, reprezentanți din mediul privat, public si educaționali în vederea diseminării și optimizării rezultatelor obținute în activitatea de elaborare de strategii, acte normative și proceduri coerente și moderne, ușor aplicabile de către toți participanții la traficul on-line sub forma unor acțiuni concrete atât în plan legislativ cât și tehnic.

Proiectul „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime” cod SMIS 37595, implementat de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Proiectul are o valoare actualizată de 7.675.000 lei, din care 6.523.750 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.151.250 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Perioada de implementare este de 30 de luni, începând cu data de 27.03.2012.

 
 

 

Persoană de contact:

Robert Zamfir, e-mail: robert.zamfir@cert-ro.eu

telefon 031 6202187, fax 031 6202190