header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

CERT-RO anunță finalizarea setului de propuneri de politici publice, acte normative și proceduri în vederea prevenirii și combaterii criminalității informatice în cadrul proiectului „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”

București, 29 august 2014

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO a urmărit  ca prin implementarea proiectului ”Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime”, Cod SMIS 37595, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013 să realizeze un cadru de lucru adecvat, în vederea creșterii capacității de formulare a politicilor publice și de realizare a unei mai bune reglementări și planificări strategice, prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituțional, cât și între instituțiile publice și reprezentanții altor domenii, interesați în combaterea criminalității informatice.

În cadrul proiectului, experți tehnici și experți în legislatie și politici publice au derulat activități de analiză, documentare, suport, care s-au concretizat într-un set de propuneri de politici publice, acte normative și proceduri în vederea prevenirii și combaterii criminalității informatice.

Documentele menționate au fost supuse consultării publice în perioada mai - august 2014 în cadrul a zece întâlniri cu mediul public, privat, educațional, precum și cu reprezentanți din mediul decizional. Comentariile și observațiile formulate au fost analizate de către echipele de experți desemnate în cadrul proiectului, iar la data de 28 august 2014 a fost eleborată forma finală a setului de propuneri de politici publice, acte normative și proceduri în vederea prevenirii și combaterii criminalității informatice. Documentele urmează a fi înaintate Guvernului spre aprobare și asumare, prin Ministerul pentru Societatea Informațională.

Proiectul „Sistemul național de combatere a criminalității informatice Cyber Crime” cod SMIS 37595, implementat de Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, este finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătățiri de structură și proces a managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.1. Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ. Proiectul are o valoare actualizată de 7.675.000 lei, din care 6.523.750 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, iar 1.151.250 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Perioada de implementare este de 30 de luni, proiectul urmând a se finaliza la data de 26.09.2014.

 
 

Persoană de contact:

Robert Zamfir, e-mail: robert.zamfir@cert-ro.eu

telefon 031 6202187, fax 031 6202190