header 1

slide 1

header 2

slide 2

header 3

slde 3

header 4

slide 4

header 5

slide 5

Obiective

Obiectivul general al proiectului este acela de a crea un cadru de lucru adecvat in vederea creşterii capacităţii de formulare a politicilor publice şi de realizare a unei mai bune reglementări şi planificări strategice prin consolidarea parteneriatelor atât la nivel inter-instituţional cât şi între instituţiile publice şi reprezentanţii altor domenii interesaţi în combaterea criminalităţii informatice.

Scopul proiectului este reprezentat de:

  • elaborarea unui raport pentru stabilirea principalilor indicatori de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului de criminalitate informatică la nivel naţional şi analiza lor la momentul începerii proiectului în comparaţie cu nivelul de referinţă al Uniunii Europene;
  • constituirea a două grupuri de experţi calificaţi în principalele domenii de specialitate (tehnic şi legislativ) ce vor constitui baza de lucru şi suport pentru îndeplinirea obiectivului strategic al proiectului;
  • diseminarea şi optimizarea rezultatelor activităţii desfăşurate de grupurile de experţi în cadrul a cinci evenimente de tip “ateliere de lucru” între reprezentanţi ai companiilor de IT&C / administraţiei publice / mediul educaţional, experţi din cadrul proiectului şi experţi externi;
  • prezentarea obiectivelor proiectului, cu accent pe importanţa colaborării inter-instituţionale, şi a rezultatelor obţinute în cadrul a trei evenimente de tip conferinţă cu reprezentanţi din toate sectoarele interesate din Romania şi din alte state membre;
  • creşterea nivelului de pregătire şi calificare a personalului specializat prin organizarea unui număr de patru cursuri de specialitate pentru 40 de reprezentanţi desemnaţi din cadrul instituţiilor abilitate să colaboreze în combaterea criminalităţii informatice în Romania;
  • cooptarea şi conştientizarea personalul de decizie din cadrul instituţiilor abilitate să conlucreze în domeniul proiectului prin organizarea unui număr de cinci intalniri în vederea dezbaterii rezultatelor activităţii celor două grupuri (tehnic şi legislativ), a problemelor survenite şi propunerilor elaborate;
  • cristalizarea şi uniformizarea conceptelor specifice domeniului şi diseminarea acestora în rândul celor interesaţi prin intermediul materialelor de promovare şi a unui portal web dedicat.